svenska arkivförbundet

För en stark enskild arkivsektor

Företagsarkiv, föreningsarkiv, museiarkiv, kyrkoarkiv, gårdsarkiv och personarkiv 

Vi representerar de enskilda arkiven i Sverige

De enskilda arkiven innehåller information om människor, företag och organisationer och de frågor som varit viktiga genom historiska samhällsförändringar och i tider med olika tanketraditioner. Enskilda arkiv är både viktig infrastruktur för informationsförsörjningen idag, och viktiga källor för förståelse av vår dåtid och en del av vårt kulturarv. Svenska Arkivförbundet arbetar för att stärka de enskilda arkiven i Sverige.

Konferens

Konferenser och seminarier med enskilda arkiv i fokus.

Utbildning

Kurser och nätverksträffar för dig som jobbar med enskilda arkiv.

Madli Kurdves Minnesfond

Fond med syfte att stärka nordiskt och baltiskt arkivsamarbete.

Uppsatsstipendium

Använd enskilda arkiv i din forskning och ansök om stipendium.

Om förbundet

Riksorganisation för den enskilda arkivsektorn

Svenska Arkivförbundet arbetar med att företräda, utveckla och stärka den enskilda arkivsektorn i Sverige.

representation

Vi driver utvecklingen framåt

Svenska Arkivförbundet är med i flera olika samarbetsorganisationer för att driva utveckling av enskilda arkiv.
0 +
Hyllmeter arkiv hos våra medlemmar
0 +
Medlemsorganisationer
0 +
Forskningsförfrågningar per år hos våra medlemmar

Om oss

Riksorganisationen som verkar inom den enskilda sektorn

Svenska Arkivförbundet bildades 2018 genom ett gemensamt intressent-initiativ från Folkrörelsernas Arkivförbund och Näringslivsarkivens förening och med brett stöd från enskilda arkivsektorn.