Bli medlem

Medlemskap

Ett medlemskap i förbundet innebär ett ställningstagande att bevarandet av enskilda arkiv är viktigt. Att inte bara de offentliga myndigheternas arkiv sparas för framtiden är grundläggande för en korrekt historieskrivning.

För arkiv i hela landet

Arkiv är både kulturarv och infrastruktur. I arkiven bevaras information om dåtid, nutid och framtid. Men arkiv uppstår inte av sig själv, därför jobbar Svenska Arkivförbundet för att skapa goda förutsättningar för enskild arkivverksamhet i hela landet.

Svenska Arkivförbundet organiserar ca 140 medlemmar. Bland medlemmarna finns arkivinstitutioner från både enskild och offentlig arkivsektor, museer, bibliotek, företag, organisationer och privatpersoner. 

Medlemsavgift

Medlem kategori 1

1 500 kr/år

Aktörer på regional, nationell och internationell nivå, samt aktörer inom offentlig sektor. 

Medlem kategori 2

500 kr/år

Aktörer på lokal nivå.

Stödmedlem

500 kr/år

Privatpersoner och aktörer som stöttar förbundet. Stödjande medlem har inte rösträtt på förbundsstämman. 

I samtliga medlemskap ingår en prenumeration på tidskriften Arkiv, inbjudan till nätverksträffar, kurser och konferenser, regelbundna nyhetsbrev och en möjlighet att påverka utvecklingen av den enskilda arkivsektorn.