Madli Kurdves Minnesfond

Till Madlis minne

Madli Kurdves Minnesfond för nordiskt och baltiskt arkivsamarbete

Arkivprofilen Madli Kurdve omkom i samband med M/S Estonias förlisning år 1994. Ett år senare bildade Folkrörelsernas Arkivförbund en fond till hennes minne, Madli Kurdves Minnesfond för nordiskt och baltiskt arkivsamarbete. Idag förvaltas fonden av Svenska Arkivförbundet.

Fonden ska främja arkivsamarbete mellan de nordiska och baltiska länderna. Fonden tar emot ansökningar från institutioner, organisationer och företag verksamma inom arkivsektorn samt arkivarier och forskare. 

Historia

Personporträtt Madli Kurdve

Madli Kurdve började år 1969 att arbeta med arkiv i Sverige. Hennes första arbetsplats var Arbetarrörelsens arkiv (ARAB). Där verkade hon till 1975 då LO anställde henne som organisationsarkivarie. Efter fyra år på LO sökte hon sig ner mot Sydsverige och efter tre år på Viskadalens Folkhögskola som bibliotekarie och lärare återvände hon till arkivvärlden genom att bli den första chefen på det nystiftade Folkrörelsearkivet i Blekinge, 1982. Här fick hon tillfälle att bygga upp ett regionalt arkiv från grunden.

Snart blev Madli engagerad i Folkrörelsernas Arkivförbund (FA) och särskilt i utbildningsfrågor och i det nordiska samarbetet. 1988 gav hon tillsammans med FA:s Tore Johansson ut Folkrörelsernas arkivhandbok: Arkiv i framtid och förening, en ”bibel” för alla som verkade inom enskild arkivsektor.

Madli var en omvittnad skicklig pedagog som också hela tiden förkovrade sig och antog nya utmaningar, inte minst de som den nya digitala tekniken ställde. Snart satt hon i arkivförbundets arbetsutskott. Hon blev också dess vice ordförande och 1994, olycksåret, hade hon valts till FA:s nya ordförande. Stora förhoppningar var fästade vid henne. Genom alla uppdrag blev hon en ambassadör för folkrörelsearkiven. Särskilt tydligt var detta i det nordiska samarbetet där Madli gjorde sig känd och omtyckt och blev en viktig kontaktperson.

Text Göran Henrikson, ArkivCentrum Örebro län och Berith Sande, Föreningsarkivet i Värmland.
Hela personporträttet finns att läsa i tidskriften Arkiv, 2014, nr 4. 

In English

Madli Kurdve’s Memorial Fund for Nordic and Baltic Archival Cooperation

Madli Kurdve’s Memorial Fund for Nordic and Baltic Archival Cooperation was founded in 1995. It was founded in memory of the chairman of Folkrörelsernas Arkivförbund Madli Kurdve (1943-1994), who perished in the M/S Estonia Disaster in 1994. Since 2019 The Swedish Associations of Archives manages the fund.

The purpose of the fund is to increase and deepen the archival cooperation between the Nordic and Baltic countries. Grants from the fund can be applied for by institutions, associations, organizations, businesses within the archvial field and individuals with connections to the archive sector, within the Nordic and Baltic countries.