Nätverk

Nätverk Kollegor emellan

Vill du träffa andra arkivarier från den enskilda sektorn för att prata om gemensamma utmaningar och möjlighet? Anmäl dig till nätverket Kollegor emellan!

Nätverket drivs av Svenska Arkivförbundet som bjuder in till fyra digitala träffar per år. Varje träff inleds med en kort presentation och sedan finns det möjlighet att ställa frågor och diskutera för att lära sig av varandra och ta del av olika organisationers lösningar.

Nätverksträffarna är gratis och öppna både för medlemmar och icke-medlemmar i Svenska Arkivförbundet. 

Kommande träffar

Torsdag 5 oktober 2023 kl. 10.00-11.00

Vattenskadade handlingar

Översvämningar blir allt vanligare och en arkivlokal full med vatten vill ingen arkivarie ställas inför. Men det behöver inte vara så dramatiskt, det räcker med att någon är oaktsam med ett glas vatten så är olyckan framme. Hur ska man göra med vattenskadade handlingar? Vad är bra att tänka på?

Tisdag 12 december 2023 kl. 10.00-11.00

Skadedjur i arkiven

Långsprötade silverfiskar, boklöss och andra skadedjur kan orsaka skador i arkivlokalen. Hur kan man jobba förebyggande? Vad gör man om man får problem med skadedjur?

Vill du träffa andra arkivarier från den enskilda sektorn för att prata om gemensamma utmaningar och möjlighet?
Anmäl dig till nätverket Kollegor emellan!