Om förbundet

Vi driver utvecklingen framåt

Svenska Arkivförbundet är riksorganisation för den enskilda sektorns arkiv. Förbundet arbetar på olika sätt för att stärka, utveckla och företräda den enskilda arkivsektorn. Vår vision är att De enskilda arkivens information är hållbar, säkerställd och användbar – idag och i framtiden.

Arkiven utgör grunden för samhällets kunskapsutveckling. De enskilda arkiven har unika förutsättningar att komma människor och deras samtid nära. Svenska Arkivförbundet arbetar bland annat för att synliggöra arkiven och visa på deras värde i samhället. 

Svenska Arkivförbundet organiserar ca 140 medlemmar. Bland medlemmarna finns arkivinstitutioner från både enskild och offentlig arkivsektor, museer, bibliotek, företag, organisationer och privatpersoner. Gemensamt för alla medlemmar är ställningstagandet att bevarandet av enskilda arkiv är viktigt. Att inte bara de offentliga myndigheternas arkiv sparas för framtiden är grundläggande för en korrekt historieskrivning.

Historik

1968 bildades Folkrörelsernas Arkivförbund som en paraplyinstitution för alla föreningsarkiv. Bland medlemmarna fanns också ett stort antal riksorganisationer av folkrörelsekaraktär, från bland annat idrottsrörelsen, frikyrkorörelsen, fackföreningsrörelsen, politiken och folkbildningen.

1986 bildades Näringslivsarkivens Samarbetsorganisation, som 1987 bytte namn till Näringslivsarkivens förening. Föreningen fungerade som en paraplyorganisation för näringslivsarkiven och näringslivsorganisationer.

2014 genomfördes en kartläggning på initiativ av de båda organisationerna för att undersöka möjligheterna till ett samgående eller etablerande av en helt ny arkivorganisation. Det fanns ett behov av en samlande kraft och en gemensam röst för den enskilda arkivsektorn.

2018 beslutade de båda förbunden att bilda ett nytt arkivförbund: Svenska Arkivförbundet. Det nya förbundet fick i uppdrag att arbeta brett och inkluderande för all typ av enskild arkivverksamhet, oavsett om den sker inom privat eller offentlig sektor, inom civilsamhället eller näringslivet.