Projekt

Våra projekt

Förstudie:

Kartläggning av den enskilda arkivsektorn

Hur omfattande är den enskilda arkivsektorn? Var bevaras de enskilda arkiven? Hur ser förutsättningarna ut? Dessa frågor finns det inget svar på idag. Ingen vet hur stor den enskilda arkivsektorn är. Detta vill Svenska Arkivförbundet undersöka under de kommande åren.

Vill du veta mer? Kontakta generalsekreterare Amanda Vesterlund.