Remissvar

Remisser

Remissinstans för den enskilda arkivsektorn

En viktig del av Svenska Arkivförbundets uppdrag är att besvara remisser som rör kultur och kulturarv, demokrati, utbildning och forskning, digitalisering och andra frågor som har betydelse för den enskilda arkivsektorn. Fokus ligger på att skapa goda förutsättningar för enskild arkivverksamhet i hela landet.

Vår demokrati – värd att värna varje dag SOU 2022:28

Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen SOU 2021:60

Föreskrifter om behandling av personuppgifter av allmänt intresse inom den enskilda sektorn Dnr RA-KS 2021-00034

Papper, poddar och … Pliktmateriallagstiftning för ett tryggat källmaterial SOU 2021:32

Upphovsrätten på den digitala inre marknaden Ds 2021:30

Från kris till kraft: Återstart för kulturen SOU 2021:17

Föreskrifter om behandling av personuppgifter av allmänt intresse inom den enskilda sektorn Dnr RA 22-2019/8058

Härifrån till Evigheten: En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv SOU 2019:58