Samverkan och representation

Utveckling

Samverkan och representation

Svenska Arkivförbundet samverkar inom olika områden för att främja utveckling av enskilda arkiv.

Riksarkivets Samarbetsråd för enskilda arkiv

Samarbetsrådet för enskilda arkiv är ett forum för informationsutbyte mellan Riksarkivet och den enskilda arkivsektorn. Rådet sammanträder ca fyra gånger per år under ledning av riksarkivarien. I rådet finns representanter från Svenska Arkivförbundet, Näringslivets arkivråd, de enskilda arkivinstitutionerna och forskningssamhället.

Svenska Arkivförbundet representeras av Lars Ilshammar och Eva Tegnhed. 

Föreningen Svensk Arkivtidskrift

Föreningen Svensk Arkivtidskrift har till uppgift att ge ut tidskiften Arkiv. Svenska Arkivförbundet representeras i föreningens styrelse av Henrik Summanen och Elinor Magnérus.

Svenska Arkivförbundet representeras i redaktionen Maria Larsson-Östergren.

Arkivens dag

Arkivens dag firas alltid den andra lördagen i november. Målsättningen med Arkivens dag är att väcka intresse för arkiv. Hundratals minnesinstitutioner och föreningar i hela landet deltar i firandet.

Svenska Arkivförbundets representant i arbetsgruppen för Arkivens dag är Anna Ketola. 

Arkivveckan (AVEC)

Arkivveckan är konferensen som samlar arkivverksamma och för aktuell information, diskussion och kontakt över arkivsektorsgränserna.

Svenska Arkivförbundets representant i arbetsgruppen för AVEC är Katarina Carlsson.

Medlemskap

International Council on Archives (ICA)

Svenska Arkivförbundet är medlem i det internationella arkivförbundet ICA. Inom ICA är Svenska Arkivförbundet engagerad i sektionerna för näringslivsarkiv (SBA) och geografiskt knutna arkiv (SLMT).

Wikimedia Sverige

Svenska Arkivförbundet är medlem i Wikimedia Sverige. Föreningen arbetar för att alla människor ska ha fri tillgång till mänsklighetens samlade kunskap. 

De svenska historiedagarna

Svenska Arkivförbundet är medlem i De Svenska Historiedagarna. Föreningen har till uppgift att årligen erbjuda en mötesplats för historiebrukare av olika slag: forskare, lärare, studenter, arkivarier, bibliotekarier, museifolk, journalister och en historieintresserad allmänhet.