Webinar

Nätverk Kollegor emellan

Vill du träffa andra arkivarier från den enskilda sektorn för att prata om gemensamma utmaningar och möjlighet? Anmäl dig till nätverket Kollegor emellan!

Nätverket drivs av Svenska Arkivförbundet som bjuder in till fyra digitala träffar per år. Varje träff inleds med en kort presentation och sedan finns det möjlighet att ställa frågor och diskutera för att lära sig av varandra och ta del av olika organisationers lösningar.

Nätverksträffarna är gratis och öppna både för medlemmar och icke-medlemmar i Svenska Arkivförbundet. 

Kommande Webinar

så snart föreskriften är klar

Riksarkivets Föreskrifter om behandling av personuppgifter av allmänt intresse inom den enskilda sektorn

Riksarkivet kommer att ge ut föreskrifter som rör behandlingen av personuppgifter inom den enskilda sektorn. När föreskriften är färdig kommer Svenska Arkivförbundet och Riksarkivet att bjuda in till ett webinar. 

Medverkande: Svenska Arkivförbundet och Riksarkivet
Plattform:

Tidigare Webinar

torsdag 16 mars 2023, kl 11-12

Historien om Sverige, SVT och Svenska Arkivförbundet